Het toetsenbord van een computer is het apparaat waarmee tekst ingevoerd kan worden. Het wordt ook wel, naar Engels voorbeeld, een keyboard genoemd. Toetsenborden worden(werden) voornamelijk aangesloten op de PS/2 of Din5 aansluiting van het moederbord, echter tegenwoordig is dat veelal de USB aansluiting geworden.
Tegenwoordig worden veel draadloze toetsenborden verkocht. Bij draadloze toetsenborden wordt een ontvanger meegeleverd die via de gewone (PS/2 of USB) aansluitmogelijkheden in de computer kan ingeplugd worden.
Moderne toetsenborden hebben meestal ook nog allerlij multimedia-knoppen hebben waarmee je snel muziek af kunt spelen of meteen het internet op kunt.
De plaatsing van de toetsen en dus de verschillende indelingen zoals QWERTY, AZERTY en dergelijke hebben hun oorsprong bij de mechanische schrijfmachine. Bij die toestellen werden de letters geschreven door het indrukken van een toets die een stang deed uitklappen die een letter op het papier drukte. Slechts een letter kon op hetzelfde ogenblik afgedrukt worden. Om de kans van het in elkaar haken van de stangen van de verschillende letters te beperken werden de letters hiervoor uit elkaar geplaast op basis van het voorkomen van die letter in die taal. Aangezien de volgorde van de vaak voorkomende letters en symbolen verschillend is van taal zijn er voor verschillende talen verschillende ontwerpen voor de plaatsing van de toetsen gemaakt.
De plaatsing van de toetsen was dus niet een kwestie van gebruiksgemak maar een puur technische reden. Deze reden is niet meer van toepassing sinds het gebruik van elektronische schrijfmachines en computers. Doch de gewoonte is sterker dan de reden. Toetsenbord opstellingen die ontworpen zijn voor het gebruiksgemak zoals het Dvorak toetsenbord worden slechts zeer beperkt gebruikt.
In Nederland worden meestal toetsenborden met de Amerikaanse indeling verkocht. Dit is de zogenaamde QWERTY-indeling, genoemd naar de eerste 6 letters van de bovenste letter rij. Deze indeling is ontstaan tijdens het gebruik van de typemachine. Enkele bekende fabrikanten van toetsenborden zijn; Logitech, Microsoft en Cherry.